Książka Tomasz z Akwinu a ewolucja

Spis treści:

Przedmowa (Logan P. Gage)
Przedmowa do polskiego wydania (Michał Chaberek)

I. Status quaestionis

1. Dawni a dzisiejsi tomiści
2. Problem „współmierności”
3. Wstępne definicje
4. Pytania, na które szukamy odpowiedzi
5. Modus procedendi
6. Porządkowanie argumentów

II. Tomasz z Akwinu a pochodzenie gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.

1. Wydaje się, że nauczanie akwinaty nie wyklucza teistycznego
ewolucjonizmu (argumenty przeciwne)
2. Pochodzenie gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. według akwinaty (korpus)
3. Odpowiedź na argumenty przeciwne
III. Tomasz z Akwinu wobec Augustyńskiej interpretacji Księgi Rodzaju
1. Augustyn i sześć dni stworzenia
2. Augustyn a sposób (modus) i porządek (ordo) stworzenia
3. Akwinata i augustyńskie „racje zalążkowe”
4. Augustyn we współczesnej debacie

IV. Tomasz z Akwinu a pochodzenie człowieka

1. Kontekst współczesnej debaty
2. Tomasz a pochodzenie ciała ludzkiego
3. tomasz a pochodzenie kobiety
Ekskurs 1: Pochodzenie człowieka w Katechizmie Kościoła Katolickiego z 1992 roku

V. Tomasz z Akwinu a teoria inteligentnego projektuInteligentny projekt (IP) to teoria naukowa mówiąca, że przynajmniej niektóre elementy świata ożywionego musiały powstać przy udziale przyczynowości inteligentnej a nie jedynie przypadku lub konieczności lub współdziałania obu.

1. Wydaje się, że nauczanie Tomasza wyklucza teorię inteligentnego projektu (obiekcje)
2. Tomasz a inteligentny projekt Inteligentny projekt (IP) to teoria naukowa mówiąca, że przynajmniej niektóre elementy świata ożywionego musiały powstać przy udziale przyczynowości inteligentnej a nie jedynie przypadku lub konieczności lub współdziałania obu.(korpus)
3. Odpowiedź na argumenty przeciwne

VI. Tomiści przeciwko Tomaszowi

1. Tomasz a postęp naukowy
2. Dlaczego tomiści akceptują teistyczną ewolucję?
a. Przyjęcie naturalistycznego paradygmatu
b. Brak wiedzy naukowej
c. Strach przed „środowiskiem naukowym”
d. Artyści i rzemieślnicy
Ekskurs 2: Czy Bóg mógł się posłużyć ewolucją?

Książkę polecają:

Wielu współczesnych tomistów utrzymuje, że ewolucjonizm – rozumiany jako pochodzenie i rozwój wszystkich organizmów żywych – może być całkowicie wyjaśniony przez odwołanie się wyłącznie do przyczyn wtórnych, bez żadnego bezpośredniego działania Bożego w przyrodzie. Tomiści ci uznają, że pogląd taki jest całkowicie zgodny z filozofią i teologią ich mistrza. Ojciec Michał Chaberek rzetelnie dowodzi, że tak nie jest, że teistyczny ewolucjonizmTeistyczny ewolucjonizm (TE) to pogląd teologiczny, według którego Bóg nie stworzył gatunków bezpośrednio, lecz użył naturalnych przyczyn wtórnych w postaci mechanizmów ewolucyjnych. w nieunikniony sposób staje w sprzeczności z fundamentalnymi elementami myśli św. Tomasza.

Robert Larmer, Ph.D., Professor and Chair, Department of Philosophy, University of New Brunswick, Kanada,

Ojciec Michał Chaberek prezentuje znakomity argument filozoficzny i teologiczny, że nauczanie św. Tomasza z Akwinu na temat pochodzenia człowieka różni się od makroskopijnej teorii ewolucji, nawet jeżeli jest to tak zwana „ewolucja teistycznaTeistyczny ewolucjonizm (TE) to pogląd teologiczny, według którego Bóg nie stworzył gatunków bezpośrednio, lecz użył naturalnych przyczyn wtórnych w postaci mechanizmów ewolucyjnych.”. Obowiązkowa lektura zarówno dla tomistów jak i nie tomistów.

David Arias, Ph.D., profesor filozofii, Our Lady of Guadelupe Seminary, USA.

Książka o. Michała Chaberka jest niewątpliwie najbardziej precyzyjnym opisem relacji między myślą św. Tomasza a ewolucją darwinistyczną jaki kiedykolwiek powstał. Kiedy Darwin zaproponował swoją teorię większość tomistów odrzuciła ją. Obecnie jednak większość tomistów nie tylko dopasowuje się do niej, ale jednocześnie odrzuca alernatywne teorie takie jak inteligentny projekt. Co może wyjaśnić taką zmianę? Ojciec Chaberek przekonująco dowodzi, że tomiści twierdzący, że darwinizm i myśl tomistyczna są zgodne zadowolili się powierzchownym rozumieniem darwinizmu i św. Tomasza a także naiwnym podejściem do dowodów naukowych. […] Każda przyszła praca na ten temat będzie musiała uwzględnić ostrą krytykę ojca Chaberka.

Jay  W. Richards Ph.D., filozof analityczny, członek Discovery Institute, współzałożyciel Institute for Faith, Work and Economics.

Wiele atramentu zostało ostatnio zużyte na próby pojednania zasad Tomasza z Akwinu z ewolucją darwinowską. W końcu ojciec Chaberek poświęcił temu zagadnieniu całą książkę. Z pewnością temat na nią zasługuje. Sprawa jednak nie wygląda dobrze dla tomistycznych ewolucjonistów. Jego argumenty są świeże i stawiają wyzwanie. Każda przyszła dyskusja będzie musiałą uwzględnić tę ważną pracę.

Logan P. Gage Ph.D., profesor filozofii, Franciscan Univeristy of Steubenville, USA.

Książka o. Michała Chaberka „Aquinas and Evolution” (Tomasz z Akwinu a ewolucja) należy do tych nielicznych, która wymaga odwagi i kompetencji. Podobnie jak w XIII w. św. Tomasz z Akwinu, formułując filozoficzną teorię stowrzenia z niczego (creatio ex nihilo), musiał zmierzyć się z obowiązującą opinią głoszącą, że z niczego nie powstaje nic (ex nihilo nihil fit), tak również Autor niniejszej rozprawy stawia pod znakiem zapytania zasadność teizmu ewolucyjnego, posiłkując się dyskusją wybitnych znawców metafizyki Św. Tomasza. Do książki o. Michała Chaberka warto sięgnąć, ponieważ uczy ona odważnego i rzetelnego myślenia, a także może być dla wielu drogowskazem w prowadzeniu dyskusji z narzucanym dziś – zwłaszcza w kręgach myślicieli chrześcijańskich  – teistycznym ewolucjonizmem.

Prof. Andrzej Maryniarczyk SDB, filozof, Kierownik Katedry Metafizyki KUL