Definicje pdf

Liczba publikacji z dziedziny biologii na temat ewolucji to tysiące książek i artykułów ukazujących się  każdego roku. Jest także znacznie mniejsza liczba publikacji tomistów próbujących pokazać, w jaki sposób teoria ewolucji może zostać pojednana z filozofią tomistyczną. Ale wspólnym problemem występującym zarówno w tomistycznej jak i nie-tomistycznej literaturze jest brak jasnych i spójnych definicji pojęć. Przyjrzyjmy się tylko dwóm definicjom znalezionym w literaturze tomistycznej. W jednej z książek stwierdza się:

„Zadaniem biologii ewolucyjnej jest wyjaśnienie gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. jako pochodzących od wcześniejszych gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. w taki sam sposób, jak góry i jeziora wyjaśnia się poprzez ich powstanie z wcześniejszych formacji geologicznych.”[1]

Tutaj ewolucja biologiczna została porównana do procesów geologicznych, takich jak wyniesienie gór, erozja skał itp. Ale w pierwszej części mówi się, że ewolucja to powstawanie nowych gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. z poprzednich gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. I już mamy niejasność, ponieważ nowy gatunek jest czymś zupełnie nowym w porównaniu do starego gatunkuW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Na przykład, w powszechnie przyjmowanym opowiadaniu ewolucyjnym twierdzi się, że ptaki wyewoluowały z gadów, zatem początkowo były gady (przeważnie ciężkie czworonogi) a na końcu małe, zwinne stworzonka różniące się każdym organem i systemem wewnętrznym i zewnętrznym od gadów. Z tego wynikałoby, że w ewolucji na przestrzeni czasu obserwowalibyśmy powstanie jakichś zupełnych nowości, jak na przykład skrzydeł, piór, kości pneumatycznych czy czterofazowego układu oddychania. Nie widzimy takiej inwencji w procesach geologicznych. Zamiast tego widzimy, że góry zmieniają się w inne góry lub doliny, lub dna oceanów, które ponownie zmieniają się w góry lub doliny itd. W wyniku procesów geologicznych nie powstaje nic istotnie nowego.

Zatem czego uczy nas zacytowana definicja? Czy te nowe „gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.” ewoluujące ze starych to po prostu pomniejsze odmiany pojawiające się na przykład pod wpływem adaptacji środowiskowych? Wiemy, że gdy przeniesiemy populację lisów z warunków suchych i gorących do zimnych i wilgotnych mogą one przetrwać i zaadaptować się poprzez wytworzenie grubszego futra, zagęszczenie krwi i zmianę jeszcze kilku innych cech. Ale nie widzimy tu powstania nowego gatunkuW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. z poprzedniego gatunkuW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Przeciwnie – wiemy dobrze, że lis polarny jest tak samo lisem jak lis pustynny.

Kiedy przyjrzymy się zapisowi kopalnemu nie znajdujemy w nim stopniowych przekształceń form zwierzęcych, które zamieszkiwały ziemię przez wiele milionów lat. Krokodyl sprzed stu milionów lat jest taki sam jak ten żyjący obecnie. Prawdą jest, że jedne gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. znikają a inne pojawiają się, ale nie ma dowodów na to, że te „nowsze” gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. wyewoluowały ze starszych. Przeciwnie, formy gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. pozostają niezmienione na przestrzeni milionów lat i to jest regułą a nie wyjątkiem. Jak więc mamy rozumieć przytoczoną definicję? Wydaje się ona co najmniej niespójna. Twierdzi się w niej, że nowe gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. bytów ożywionych mogą powstawać dzięki ewolucji, ale jednocześnie porównuje się ewolucję do procesów geologicznych, które nie wytwarzają żadnych nowości. Ponadto w tej definicji zakłada się już istnienie gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. – nowe gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. mają ewoluować z poprzednich. Ale skąd wzięły się te poprzednie gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.? Według tej definicji ewolucja nie wyjaśnia pochodzenia gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. W końcu nie wiemy, czy w definicji mówi się o mikro Mikroewolucja to zmiany biologiczne w obrębie jednego rodzaju lub rodziny.czy makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych.. Czy oznacza to, że ewolucja tworzy gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny., czy tylko odmiany wewnątrz gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.? Czy wszystkie gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. łączy wspólne pochodzenie, czy może były różne początki życia? Te i wiele innych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Ale odpowiedź na te pytania ma fundamentalne znaczenie dla naszej dyskusji na temat nauki św. Tomasza i ewolucji.

Inna definicja znaleziona w literaturze tomistycznej przedstawia ewolucję jako „naukowe twierdzenie, że wszystkie żyjące organizmy na naszej planecie mają wspólne biologiczne pochodzenie oraz, że te różnorodne organizmy powstały na mocy procesu naturalnej selekcji działającej na różnorodność genetyczną.”[2]

Ta definicja opiera się na logice błędnego koła. Jeżeli naturalna selekcja działa na różnorodność genetyczną, to różnorodność genetyczna musi istnieć przed naturalną selekcją. Ale nośnikiem różnorodności genetycznej są różnej organizmy, które według definicji mają być wytworzone przez naturalną selekcję. Zatem różnorodność życia musi istnieć, aby naturalna selekcja mogła wytworzyć … różnorodność życia. Można by się także zastanawiać, jak wiele nauki jest w „naukowym twierdzeniu”, że „wszystkie żyjące organizmy na naszej planecie mają wspólne biologiczne pochodzenie”. Takie ogólne twierdzenie na temat całego życia na ziemi brzmi bardziej jak postulat filozoficzny a nie wniosek z jakichś badań naukowych.

Widząc takie dwuznaczności a nawet sprzeczności w definicjach przedstawionych przez tomistycznych ewolucjonistów musimy odwołać się do jasnych i spójnych definicji, a przez to ustalić, jaki problem napotykają ci, którzy próbują pojednać naukę św. Tomasza z ewolucją. Właściwe rozumienie terminów jest warunkiem owocnej debaty.

[1] G.M. Verschuuren, Aquinas and Modern Science, Angelico Press 2016, p. 153.

[2] N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Devenport, J.B. Ku, Thomistic Evolution: A Catholic Approach to Understanding Evolution in the Light of Faith, Tacoma, WA: Cluny Media 2016, p. 1.

Ewolucja biologiczna

Ewolucję można rozpatrywać jako proces zachodzący w sferze przyrody lub kultury. W sferze kultury mówimy o ewolucji praw, języków, zwyczajów, sztuki, systemów politycznych itp. Zatem ewolucja w kulturze dotyczy zmian w sferze wytworzonej przez racjonalną i typowo ludzką działalność. Nie będziemy zajmować się tutaj tym rodzajem ewolucji. W przyrodzie z kolei możemy mówić o ewolucji kosmicznej, która obejmuje rozwój systemów planetarnych, powstawanie i ginięcie gwiazd itp. Ewolucja chemiczna i biochemiczna na ogół odnosi się do procesu zmian, który – jak niektórzy uważają – odpowiada za powstanie życia. Jednak w centrum naszego zainteresowania znajduje się ewolucja organiczna lub biologiczna. Ewolucja biologiczna dotyczy zmian w organizmach żywych. Jednak nie wszystkie zmiany wzbudzają kontrowersje i nie wszystkie zmiany biologiczne są przedmiotem gorącej debaty. Jeżeli ewolucja miałaby oznaczać jedynie „zmianę w czasie” to nie ma się o co spierać. Każdy widzi, że organizmy się zmieniają – rodzą się, dojrzewają, starzeją i umierają. Przychodzą nowe pokolenia. Widzimy, że także populacje się zmieniają. Gatunki migrują, czasami wymierają, a czasem rozmnażają się ponad to, co mogą wytrzymać ich siedliska. Ponadto różnią się między sobą jednostki w obrębie gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. i często jedna charakterystyka biologiczna może zdominować całą populację gdy inna charakterystyka całkiem zaginie. Obserwujemy także adaptacje środowiskowe organizmów wywołanych zmianami w warunkach przyrodniczych. Jednak żadna z tych zmian nie stanowi przedmiotu kontrowersji. W każdym razie, nie jest to punkt sporny, gdy pytamy, czy filozofia tomistyczna jest spójna z ewolucją biologiczną czy nie. Debata i spór zaczynają się dopiero gdy wprowadzimy rozróżnienie na mikro Mikroewolucja to zmiany biologiczne w obrębie jednego rodzaju lub rodziny.i makroewolucjęMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych..

Mikroewolucja

Mikroewolucja to proces zmian, który został dość dobrze udokumentowany przez nauki biologiczne. Obejmuje on zmiany adaptacyjne w organizmach, które mogą być wywołane przez różne czynniki. Mogą być nimi na przykład mutacje genetyczne. Jednym z przykładów mikroewolucji jest odporność bakterii na antybiotyki wywoływana przez mutacje genetyczne i naturalną selekcję. Taki rodzaj „ewolucji” nie prowadzi do żadnych zmian formy zewnętrznej organizmu. Innym przykładem może być adaptacja organizmów do różnych środowisk. Taka zmiana może mieć dość duży wpływ na zewnętrzny wygląd organizmu, na przykład wywołując zmianę koloru lub długości futra, gęstości krwi, ciężaru, rozmiaru i wielu innych charakterystyk organizmu. Ale cechą wspólną wszystkich zmian mikroewolucyjnych (czy to wewnętrznych czy zewnętrznych) jest to, że nie wytwarzają nowych gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. naturalnych. Zmiany zachodzące w indywiduach w wyniku mikroewolucji mieszczą się w ramach gatunkuW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny..

Makroewolucja

Makroewolucja, tak jak najczęściej się ją rozumie, składa się z trzech wielkich postulatów:

  1. Wszystkie organizmy dzielą wspólne pochodzenie, to znaczy wszystkie gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny., czy to wymarłe czy istniejące, wydzieliły się z jednego przodka żyjącego w odległej przeszłości. Oznacza to, że wszystkie organizmy są powiązane poprzez naturalne zrodzenie.
  2. Transformacja jednego gatunkuW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. w inny gatunek jest możliwa na mocy naturalnego rodzenia. Oznacza to, że jednostka lub populacja jednego rodzaju organizmów zmieni się w jednostkę lub populację zupełnie różnego rodzaju organizmów jeżeli tylko upłynie wystarczająco dużo czasu i zaistnieją naturalne warunki takie jak mutacje i np. presja selekcyjna.
  3. Zmiany, które doprowadziły do powstania całej różnorodności życia były naturalne, tzn. dokonały się na mocy praw i właściwości tkwiących w przyrodzie, bez żadnego udziału jakiejś siły nadprzyrodzonej.

Każde z tych trzech twierdzeń jest przedmiotem nieustającej kontrowersji. Stosownie do tych trzech postulatów można powiedzieć, że zagadnienie spójności filozofii tomistycznej i makroewolucji biologicznejEwolucja biologiczna oznacza zmiany w świecie organizmów żywych. Dzielą się one na zmiany mikroewolucyjne i makroewolucyjne. Tylko makroewolucja stanowi przedmiot sporu. sprowadza się do trzech pytań: Czy tomizm jest spójny z ideą powszechnego wspólnego pochodzenia? Czy tomizm jest spójny z ideą transformizmu gatunkowego? Czy według tomizmu gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. mogły powstać w sposób naturalny?

Gatunek

Ewolucjoniści (tacy, jak Darwin i jego naśladowcy) negują istnienie gatunków lub zaprzeczają możliwości zdefiniowania gatunków. Ale gdyby tak było, to czy książki na temat pochodzenia gatunków (włączając własne prace Darwina) miałyby jakiś sens? W rzeczywistości ewolucjoniści nie są konsekwentni w swoim podejściu do pojęcia gatunku. Darwin musiał zaprzeczyć istnieniu gatunków po to, by wprowadzić ideę transformizmu gatunkowego. Dlatego też posługiwał się tak grubymi stwierdzeniami jak to, że „nie da się przeprowadzić żadnej linii demarkacyjnej między gatunkami”.[1] Jednak w toku swojej narracji zmienia zdanie bez przyznania się do tego. Po stwierdzeniu, że gatunki są nierozróżnialne mówi, że jest coś takiego jak „prawdziwe gatunki” i „gatunki pośrednie”. Te „pośrednie” gatunki to początkowe stadia powstawania gatunków „prawdziwych” lub „jasno oddzielonych (ang. distinct)”. Wydaje się zatem, że u Darwina gatunki nie istnieją a jednocześnie istnieją. Za pośrednictwem Darwina do biologii wdarło się zamieszanie w kwestii rozumienia gatunków i będzie ono trwało tak długo jak długo teorie makroewolucyjne będą miały przemożny wpływ na interpretację danych. Wynika to z faktu, że nie można jednocześnie głosić przemiany jednych gatunków w inne oraz utrzymywać jasnej definicji gatunku. Arystoteles i Tomasz z Akwinu nie mieli wątpliwości, że gatunki istnieją i że można je zdefiniować. Skoro ewolucjoniści uważają, że jedne gatunki powstają z innych oraz, że wszystkie gatunki mają jednego przodka, to muszą dysponować jakąś definicją gatunku. Aby uniknąć takiego rodzaju pomieszania, jakie znajdujemy u Darwina wyróżnimy tutaj cztery sposoby rozumienia gatunku. 1. Gatunek logiczny – pojęcie gatunku rozumianego jako logiczna podkategoria szerszej kategorii rodzaju. W tym sensie gatunki można przypisywać jednostkom dość dowolnie, zwyczajnie poprzez ustanawianie nowych definicji różnych klas obiektów. Gatunek ujęty w sensie logicznym jest określeniem relatywnym, które służy do wyrażenia różnicy między klasami i pod-klasami w grupie przedmiotów lub organizmów. Przykładem gatunku logicznego może być pistolet, który jest gatunkiem broni palnej, młotek stanowiący gatunek narządzi, lub trójkąt, który jest gatunkiem figur geometrycznych. Nominaliści, czyli ci, którzy uważają, że gatunki nie istnieją (w rzeczywistości) używają pojęcia gatunku tylko w tym znaczeniu. 2. Gatunek metafizyczny – gatunek orzekany ze względu na formę substancjalną. Gatunek metafizyczny obejmuje byty o tej samej formie substancjalnej. Gatunek naturalny – określa naturalne rodzaje organizmów żywych, takie jak psy, koty, konie czy byki. 3. Gatunek naturalny można zdefiniować zgodnie z trzema poziomami ludzkiej wiedzy: W naukach przyrodniczych (biologii), gatunek naturalny to grupa organizmów należących do tego samego rodzaju lub rodziny zgodnie z klasyczną taksonomią. W filozofii gatunek naturalny obejmuje organizmy o tej samej naturze. W tym kontekście św. Tomasz definiuje „naturę” jako „istotę (esencję) rzeczy jako ukierunkowaną na właściwe sobie działanie”. W perspektywie metafizycznej gatunki naturalne można określić jako żywe złożenia (kompozyty) formy i materii, które posiadają tę samą formę substancjalną. W teologii gatunki naturalne można utożsamić z rodzajami wspomnianymi w Księdze Rodzaju r. 1. 4. Gatunek biologiczny (lub współczesne naukowe rozumienie gatunku) – zgodnie z jedną z definicji autorstwa Ernsta Mayra, gatunek biologiczny oznacza populację, której członkowie potencjalnie mogą się rozmnażać w swoim środowisku naturalnym i wydawać płodne potomstwo. Tylko trzecie rozumienie gatunku (jako gatunku naturalnego) ma znaczenie w debacie na temat ewolucji. W teorii makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. przyjmuje się, że nowe gatunki naturalne mogą powstawać z poprzednich gatunków. Pojęcie to pozwala także ustalić różnicę między mikro Mikroewolucja to zmiany biologiczne w obrębie jednego rodzaju lub rodziny.i makroewolucjąMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych.. MikroewolucjaMikroewolucja to zmiany biologiczne w obrębie jednego rodzaju lub rodziny. obejmuje wszystkie zmiany w obrębie gatunków naturalnych natomiast makroewolucjaMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. postuluje transformację i powstawanie nowych gatunków naturalnych. Zdefiniowaliśmy zatem gatunek naturalny zgodnie z trzema poziomami ludzkiej wiedzy (nauki przyrodnicze, filozofia i teologia). Oznacza to, że niezależnie od tego, czy podejmiemy zagadnienie ewolucji z teologicznej, filozoficznej czy naukowej perspektywy, problem jest zawsze ten sam: Czy nowe gatunki naturalne mogą powstawać na mocy ewolucji? To jest temat debaty.

[1] C. Darwin, The Origin of Species, London: John Murrey, 1859, s. 57, por. s. 47

MakroewolucjaMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologiczna a darwinizm

Wyjaśniliśmy wcześniej, że makroewolucjaMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologiczna składa się z trzech wielkich twierdzeń na temat rzeczywistości biologicznej. Wszystkie trzy mówią nam, co by się stało, gdyby ewolucja działała dostatecznie długo. Te trzy wielkie twierdzenia opisują nie tyle mechanizm ewolucji (czyli to, jak ewolucja zachodzi), co domniemane skutki ewolucji. Powinniśmy zatem odróżnić domniemane skutki makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologicznej od biologicznego mechanizmu, który ma prowadzić do tych skutków. Powszechnie jako mechanizm ewolucji biologicznejEwolucja biologiczna oznacza zmiany w świecie organizmów żywych. Dzielą się one na zmiany mikroewolucyjne i makroewolucyjne. Tylko makroewolucja stanowi przedmiot sporu. przyjmuje się mechanizm neodarwinistyczny. Składa się on z dwóch zasadniczych czynników – przypadkowych mutacji genetycznych i naturalnej selekcji. Mutacje dostarczają różnorodności, z której selekcja wybiera cechy „lepiej przystosowane” i eliminuje cechy „gorzej przystosowane”. Tylko mechanizm ewolucji jest właściwym przedmiotem badań biologicznych. Wielkie postulaty są jedynie wielkimi postulatami nie mającymi wartości naukowej, lecz raczej wartość filozoficzną. Wielkie postulaty nie zostały nigdy udowodnione zgodnie z metodami nauk przyrodniczych i nawet nie mogą zostać w ten sposób udowodnione, ponieważ wymykają się obserwacji naukowej. Zatem istotne jest zapamiętanie różnicy między mechanizmem i skutkami ewolucji. Mechanizm proponowany w biologii może się zmieniać, ale domniemane postulowane skutki (trzy wielkie twierdzenia) pozostają te same od czasów Darwina do dzisiaj. W debacie na temat tomizmu i ewolucji nie zajmujemy się mechanizmem ewolucji, lecz trzema wielkimi postulatami. Konsekwentnie nie ma dla nas znaczenia jaki stopień wiarygodności otrzymuje jakiś mechanizm ewolucji na polu naukowym – to czy zostaje potwierdzony, czy obalony. Mechanizm może być więc prawdziwy w tym, co twierdzi na temat zmian w gatunkach, a jednocześnie te trzy wielkie postulaty dotyczące pochodzenia gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. mogą być zupełnie fałszywe.

Ewolucja teistyczna (teistyczny ewolucjonizm)

MakroewolucjaMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologiczna jest teorią wysuwaną w nauce mającą na celu wyjaśnienie pochodzenia gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Wielu badaczy chrześcijańskich po Darwinie stawiało sobie pytanie, czy teoria makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologicznej jest zgodna z nauką chrześcijańską. Ci, którzy twierdzili, że tak, nigdy nie zastanawiali się nad tym, czy sama teoria jest prawdziwa. Zamiast tego wysunęli propozycję, że Bóg posłużył się ewolucją, aby wytworzyć gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Ewolucja została nazwana przyczyną wtórną stworzenia: jak stolarz używa piły i młotka, aby zrobić ławkę Bóg używa ewolucji, aby wytworzyć różnorodność biologiczną. Badacze ci często rozróżniają pomiędzy mechanizmem ewolucji i skutkiem w postaci różnych gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Mówią, że mechanizm może się zmieniać, w istocie może być nawet wiele różnych mechanizmów ewolucji, ale wielkie twierdzenia ewolucyjne na temat wspólnego pochodzenia i naturalnego przekształcania się jednych gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. w inne pozostają ważne niezależnie od mechanizmu. W ten sposób makroewolucjaMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologiczna staje się teistyczną ewolucją (TE), tzn. koncepcją teologiczną, zgodnie z którą Bóg nie stworzył gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. osobno, lecz użył mocy tkwiących w przyrodzie (takich jak rodzenie, przypadkowa zmienność, czy naturalna selekcja), aby wytworzyć całą różnorodność życia. W ewolucji teistycznej jest miejsce dla Boga – jest On uznawany za najwyższy byt działający jako przyczyna celowa procesu ewolucyjnego. Teistyczni ewolucjoniści uważają, że ich stanowisko różni się radykalnie od stanowiska ateistycznych ewolucjonistów odrzucających istnienie jakiejś wyższej przyczyny lub celowości ewolucji. Niemniej teistyczni ewolucjoniści zgadzają się z ateistami, że przyczynowość Boska działająca przez proces ewolucji nie zostawiła żadnych śladów w porządku naturalnym. W związku z tym biologia jako nauka przyrodnicza może w pełni wyjaśnić pochodzenie gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Tomistyczni ewolucjoniści mówią to samo, co teistyczni ewolucjoniści dodając jedynie, że teistyczna ewolucja jest spójna z filozofią św. Tomasza. Według tomistów (tych tomistów, którzy popierają teistyczną ewolucję), gdyby św. Tomasz znał współczesną naukę nie miałby problemu z uznaniem trzech wielkich postulatów makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologicznej: powszechnego wspólnego pochodzenia, transformizmu gatunkowego i naturalnego powstawania gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny..

Stworzenie

Św. Tomasz definiuje stworzenie nie jako zmianę, lecz proste wyłonienie bytu z niczego. Rzecz może zacząć istnieć na dwa sposoby – albo poprzez stworzenie albo poprzez zmianę taką, jak mutacja, rodzenie lub jakikolwiek rodzaj ruchu. Ale w stworzeniu nie ma ruchu. Nie jest ono procesem. Jest prostym wyłonieniem bytu, który zostaje wytworzony według całej swojej substancji (istoty). Mamy więc trzy cechy stworzenia: (1) Jest ono zawsze nadprzyrodzonym i bezpośrednim działaniem Boga; (2) Jest natychmiastowe (nie jest procesem); (3) Nie biorą w nim udziału żadne przyczyny wtórne. W przeciwieństwie do stworzenia, ewolucja jest (1) naturalna; (2) jest procesem (zmianą), czyli jest rozciągnięta w czasie; (3) jest działaniem przyczyn wtórnych. Zatem stworzenie i ewolucja wzajemnie się wykluczają – albo coś zostało stworzone, albo wyewoluowało. Stworzenie i ewolucja stoją w logicznej sprzeczności. Mimo to wielu teologów uważa, że jedna i ta sama rzecz może powstać poprzez ewolucję i stworzenie. Na przykład jeden z wpływowych teologów naszych czasów narzeka na „cokolwiek zaognioną debatę trwającą pomiędzy tak zwanym kreacjonizmem a ewolucjonizmem, które są przedstawiane w taki sposób jakby wzajemnie się wykluczały”. Teolog ten podsumowuje: „Taka antyteza jest absurdalna”. Inny znany teolog wierzy, że „alternatywa teoria ewolucji lub kreacjonizm zbytnio upraszcza sprawę”. Jeżeli jednak przyjmiemy klasyczne chrześcijańskie rozumienie stworzenia oraz klasyczne naukowe rozumienie ewolucji, to nie jest absurdem przeciwstawienie ewolucji i stworzenia. Przeciwnie – absurdem jest twierdzenie, że nie ma między nimi sprzeczności. Nierzadko tomistyczni ewolucjoniści pojmują akt stwórczy jako Boską interwencję w porządek stworzony. A ponieważ zazwyczaj wychodzą z założenia, że „Bóg nie interweniuje” w świat przyrody, lecz prowadzi wszystko używając naturalnych przyczyn wtórnych, to nie mogą uznać, że niektóre elementy świata widzialnego powstały na mocy Boskiego aktu stwórczego. Poprzez utożsamienie stworzenia z interwencją odrzucają stworzenie jako „interwencjonizm”. Jest wiele pomieszania w tym argumencie. „Interwnecja” od łacińskiego słowa inter-venio („wejść pomiędzy”) oznacza, że Bóg wchodzi w łańcuch przyczynowo-skutkowy, aby zmienić jego bieg i doprowadzić do innego skutku niż ten, który by normalnie zaszedł. W stworzeniu jednak nie ma uprzednio istniejącego łańcucha. Bóg zaczyna byt w sposób absolutny, czy jest to byt całego świata (pierwsze stworzenie z niczego) czy wtórne stworzenie poszczególnych nowych istot. Interwencja zakłada istnienie przyczyn i skutków; stworzenie nie zakłada istnienia czegokolwiek. Dlatego właśnie stworzenie nie może być interwencją. Możemy porównać Boskie działanie stwórcze do działania malarza dodającego nowe obiekty do obrazu. Malarz nie niszczy nic co zostało już namalowane. Nie burzy żadnego istniejącego porządku. Po prostu dodaje coś zupełnie nowego. W stworzeniu absolutna nowość powstaje z niczego. Inny rodzaj pomieszania w odniesieniu do pojęcia stworzenia można zaobserwować w sformułowaniu „sposób stworzenia”. Tomistyczni ewolucjoniści używają tej frazy, aby wyjaśnić jak Bóg stworzył gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Mówią, że Pismo Święte mówi o tym, że gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. zostały stworzone, ale nie mówi nic o tym jak to się dokonało. Twierdzą, że wyjaśnienie tego jak powstały gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. należy do nauki. Już na tym etapie mamy więc do czynienia ze sprzecznością w stanowisku teistycznego ewolucjonizmu, ponieważ jeżeli coś powstało przez stworzenie, to nie może istnieć żaden proces wyjaśniający powstanie tej rzeczy. Sformułowanie „sposób stworzenia” jest zbędne, ponieważ stworzenie oznacza zarówno fakt powstania rzeczy oraz sposób jej powstania, to znaczy z niczego, poprzez bezpośrednie działanie Boże.

Kreacjonizm młodej ziemi

Kreacjonizm młodej ziemi (ang. young earth creationism – YEC) składa się z dwóch zasadniczych twierdzeń. Według pierwszego stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.dokonało się dokładnie zgodnie z opisem biblijnym. Znaczy to, że gatunkiW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny. zostały stworzone osobno i nie było czegoś takiego jak makroewolucjaMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych.. Drugie twierdzenie głosi, że rozpiętość czasowa historii naturalnej świata powinna być ustalona na podstawie Pisma Świętego. Dni z opisu stworzenia z Księgi Rodzaju traktuje się jako naturalne dni, czyli odcinki czasowe trwające 24 godziny. Konsekwentnie cała historia świata ustalona w oparciu o biblijne genealogie trwałaby ok. sześć tysięcy lat (niektórzy zwolennicy YEC dopuszczają do dziesięciu lub kilkunastu tysięcy lat). Obecna forma kreacjonizmu młodej ziemi ukształtowała się u początku XX wieku po tym, gdy niektóre grupy chrześcijańskie w USA zakwestionowały teorię Darwina. Później, w latach 60. ubiegłego wieku pojawiła się nieco zmodyfikowana wersja YEC zwana kreacjonizmem naukowym. Różni się on od oryginalnego kreacjonizmu młodej ziemi tym, że postuluje się w nim zgodność danych naukowych z krótkim wiekiem świata ustalonym na podstawie Biblii. Zatem klasyczny YEC nie dba o dane naukowe, gdyż całą wiedzę o historii naturalnej wydobywa z Księgi Rodzaju, natomiast kreacjonizm naukowyKoncepcja, według której nauki przyrodnicze popierają kreacjonizm młodej ziemi próbuje dane biblijne podeprzeć danymi naukowymi. Zwolennicy YEC nieraz twierdzą, że wszyscy chrześcijanie przed rewolucją naukową z przełomu XVIII i XIX wieku wierzyli w młodą ziemię. Zatem według tych kreacjonistów dopuszczenie długiego wieku świata oznacza zdradę wielowiekowej tradycji i porzucenie Pisma Świętego. Zapominają jednak dodać, że chrześcijanie nigdy nie uznawali młodej ziemi jako przedmiotu wiary. Chrześcijanie, jak i zresztą wszyscy inni wierzący i niewierzący ery przednaukowej, nie mieli powodu, aby wierzyć w koncepcję długiego czasu (ang. deep time), czyli miliardów zamiast tysięcy lat historii, ponieważ nie istniały wtedy żadne dane, które miałyby wskazywać na długi wiek świata. Chrześcijanie opierali wprawdzie przekonanie o sześciu tysiącach lat historii świata na Piśmie Świętym, ale nie był to przedmiot wiary, lecz raczej wiedzy naturalnej, której źródłem – z braku innego – była wtedy Biblia.

Progresywne stworzenie

Progresywne stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.(ang. progressive creation – PC) jest czasem określane nie całkiem poprawnie jako kreacjonizm starej ziemi. Pogląd ten zgadza się z kreacjonizmem młodej ziemi w kwestii historycznej interpretacji Księgi Rodzaju. Progresywne stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.odrzuca także makroewolucjęMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. jako wyjaśnienie pochodzenia gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Jednak według PC dosłowna i historyczna interpretacja Genesis nie wyklucza koncepcji długiego czasu. Dni z opisu stworzenia mogą oznaczać dowolne odcinki czasu lub całe epoki. W konsekwencji w ramach PC przyjmuje się wszystkie kosmiczne i geologiczne dowody na długie istnienie świata i ziemi, ale odrzuca się teorię makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologicznej jako rzekome wyjaśnienie pochodzenia gatunkówW debacie na temat ewolucji biologicznej liczy się pojęcie gatunku naturalnego, które jest kategorią szerszą niż gatunek biologiczny. Według klasycznej taksonomii gatunki naturalne obejmują organizmy należące do jednego rodzaju lub rodziny.. Stąd progresywne stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.pozostaje w zgodzie ze wszystkimi danymi naukowymi (z kosmologii, geologii i paleontologii) a jednocześnie odrzuca się w nim niektóre teorie proponowane w nauce (to znaczy interpretację danych taką jak proponuje teoria makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologicznej). Teistyczni ewolucjoniści zazwyczaj przedstawiają swoje stanowisko jako pośrednie między skrajnym ewolucjonizmem ateistycznym w wydaniu na przykład Richarda Dawkinsa a „fundamentalistycznym” kreacjonizmem młodej ziemi. Jednak teistyczni ewolucjoniści nie zauważają stanowiska progresywnego stworzenia, które również znajduje się pomiędzy tymi dwoma ekstremami a przy okazji stanowi alternatywę dla teistycznego ewolucjonizmu.

"Kreacjonizm naukowy"

Nazwa „kreacjonizm naukowy” zawiera pewne pomieszanie pojęć. Jest to określenie kierunku intelektualnego zapoczątkowanego przez kreacjonistów młodej ziemi w latach 1960. w celu uczynienia ich koncepcji stworzenia bardziej „naukową”, czyli poparcia jej danymi naukowymi. Miało się to przyczynić do naukowego obalenia koncepcji makroewolucjiMakroewolucja to proces zmian biologicznych, które mają prowadzić do powstania nowych rodzajów i rodzin taksonomicznych. biologicznej. Problem wszak w tym, że stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.(kreacjonizm) nie może być naukowe, ponieważ odwołuje się do działania Bożego. Nauka mówi o wydarzeniach naturalnych, natomiast stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.z definicji jest działaniem nadprzyrodzonym i dlatego nie może być przedmiotem nauki. „Kreacjonizm naukowy” to oksymoron.

"Ewolucyjne stworzenie"

Określenie „stworzenie 1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem.ewolucyjne” (ang. evolutionary creation) to również oksymoron. Promowane jest od niedawna przez teistycznych ewolucjonistów na określenie własnego stanowiska, czyli właśnie teistycznego ewolucjonizmu. Uważają oni, że poprzez zestawienie ze sobą dwóch sprzecznych terminów pokonana zostanie sprzeczność a stanowisko teistycznego ewolucjonizmu zyska nazwę bardziej atrakcyjną dla tradycyjnych chrześcijan. Zatem zbitka słowna „ewolucyjne stworzenie” to jedynie zabieg marketingowy mający ułatwić promowanie ewolucjonizmu wśród konserwatywnych chrześcijan. Stworzenie1. Stworzenie w sensie działania Bożego jest bezpośrednim aktem Boga, przez które wywołuje On powstanie jakiejś nowości z niczego. 2. Stworzenie w sensie rzeczownikowym oznacza całość bytu, który nie jest Bogiem. nie może być ewolucyjne podobnie jak ewolucja nie może być stworzeniem (w teologicznym sensie) z powodów omówionych powyżej.

Inteligentny projekt

Najlepszym miejscem do szukania odpowiedzi na pytanie czym jest IP jest strona internetowa autoryzowana przez twórców inteligentnego projektu. Na stronie www.intelligentdesign.org można przeczytać: Inteligentny projekt oznacza naukowy program badawczy jak też grupę naukowców, filozofów i innych badaczy, którzy poszukują dowodów na istnienie projektu w przyrodzie. Według teorii IP niektóre cechy świata i bytów ożywionych najlepiej wyjaśnia się poprzez odwołanie do przyczyny inteligentnej a nie niekierowanego procesu takiego jak naturalna selekcja. Poprzez badanie i analizę części systemu teoretyk projektu jest w stanie określić czy różne struktury naturalne są wytworem przypadku, prawa przyrody, inteligentnego projektu, lub jakiegoś współdziałania tych czynników. Tego typu badanie przeprowadza się poprzez obserwację tych rodzajów informacji, które powstają, gdy działają podmioty inteligentne. Następnie naukowcy poszukują obiektów posiadających te same właściwości (z punktu widzenia informacji), o których powszechnie wiadomo, że pochodzą od inteligencji. W ramach IP zastosowano naukowe metody wykrywania projektu w biologicznych strukturach nieredukowalnie złożonych, złożonej i określonej informacji zawartej w DNA, fizycznej strukturze świata podtrzymującej życie oraz geologicznie nagłym pojawieniu się różnorodności biologicznej w zapisie kopalnym w czasie eksplozji kambryjskiej około 530 milionów lat temu.