Dalsza lektura

Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika. Z Michałem Chaberkiem rozmawia Tomasz Rowiński

Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika. Z Michałem Chaberkiem rozmawia Tomasz Rowiński

W przystępnej formie wywiadu-rzeki przeprowadzamy Czytelnika poprzez główne zagadnienia ewolucji w kontekście katolickiej nauki o stworzeniu. Spis treści: 1. O co chodzi w sporze o ewolucję? 2. Czy nauka i Pismo Święte zgadzają się w kwestii powstania życia? 3. Czy człowiek pochodzi od małpy? 4. Czy Kościół zawsze popierał ewolucję gatunków? 5. Czy kreacjoniści są po prostu nieukami? 6. Czy istnieją jakieś istotne argumenty przeciw ewolucji? 7. Inteligentny projekt – PRowska zagrywka kreacjonistów? 8. Czy Darwin odpowiada za obozy śmierci? 9. Dlaczego nauka o ewolucji wywołuje tyle emocji? 10. Czy Ewa powstała z żebra Adama?

Kościół a ewolucja

Kościół a ewolucja

„W książce Kościół a ewolucja ojciec Michał Chaberek dokonuje przeglądu niezmiennej doktryny katolickiej, wchodzi w głębię katolickiej filozofii i teologii historycznej oraz analizuje najlepsze współczesne dowody naukowe. W toku badań ukazuje, że pewne elementy ewolucji darwinistycznej nie tylko są niespójne z wiarą katolicką, ale również brakuje na nie dowodów. Wykazuje również, że pomimo historycznie ustalonego nauczania, obecnie Kościół nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak katolicy powinni rozumieć zagadnienie ewolucji. Spodziewam się, że będzie to rozstrzygająca książka na temat katolicyzmu i ewolucji”. Jay W. Richards, współautor The Privileged Planet oraz God and Evolution

Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej

Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej

Znakomita książka, w której trzej autorzy prezentują swoje stanowiska w debacie ewolucja-stworzenie. Paul Nelson i John M. Reynolds bronią kreacjonizmu młodej ziemi, Robert C. Newman przedstawia progresywne stworzenie (kreacjonizm starej ziemi) natomiast Howard van Till opowiada się za teistycznym ewolucjonizmem. Nieodzowna lektura dla tych, którzy szukają swojego zdania w tej ważnej kwestii.